Certyfikat – ochrona danych osobowych
Listopad 5, 2014
Kasa fiskalna krok po kroku
Listopad 15, 2014
Pokaż wszystko

Czy Biuro Rachunkowe z którego korzystasz jest odpowiednio ubezpieczone?

Odpowiednia polisa chroni jej posiadacza przed skutkami zdarzeń losowych i innych, objętych polisą. W przypadku Biura Rachunkowego, jego polisa powinna chronić właściciela, ale także kontrahenta. Brak polisy lub jej niedopasowanie do rodzaju świadczonych usług może spowodować spore problemy. Jakie ubezpieczenie powinno mieć Biuro, którego usług korzystasz?

 

Krótkie przypomnienie przepisów

Zazwyczaj nie lubimy czytać ustaw wprost. Wolimy czytać komentarze i opracowania, bo są prostsze do zrozumienia. Jednak w przypadku ubezpieczenia Biur Rachunkowych warto pewne fragmenty ustaw przeczytać wprost z ustawy. Kto nie czuje się na siłach, by zapoznać się z ustawami, może od razu przejść do kolejnego podtytułu. Oto fragmenty ustaw:

Ustawa o rachunkowości

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19941210591&type=3

Art. 4.

3.       Rachunkowość jednostki obejmuje:

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

5) sporządzanie sprawozdań finansowych;

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

Art. 76a.

1.       Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6.

 

Art. 76h.

1.       Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 76a ust. 3, są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, o której mowa w art. 76a ust. 1.

 

 

Ustawa o doradztwie podatkowym

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110410213&type=3

Art. 2.

1.       Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

2.       Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Art. 44.

1.       Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.

 

Ubezpieczenie obowiązkowe

Jakie czynności są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem? Są to czynności opisane w ustawie o rachunkowości art. 4, czyli jedynie prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto zauważyć, że nie dotyczy to sporządzania deklaracji podatkowych, gdyż czynność ta nie została wymieniona w powyższym artykule.

Usługi doradztwa podatkowego

Czy usługi doradztwa podatkowego są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym? Tak i nie. Doradcy podatkowi posiadający licencję muszą posiadać ubezpieczenie (art. 44 ustawy o doradztwie). Inni przedsiębiorcy mogą świadczyć usługi bez ubezpieczenia. Dotyczy to m. in. Sporządzania deklaracji podatkowych.

 

Sporządzanie list płac i wysyłanie deklaracji do ZUS

O takich formach działalności nie mówi żadna ustawa. Czynności te mogą wykonywać wszyscy przedsiębiorcy, bez limitów, bez ubezpieczeń.

 

Konsekwencje prawne dla Biura

Biuro Rachunkowe działające na podstawie ustawy o rachunkowości musi posiadać ubezpieczenie. Ale ubezpieczenie to może być minimalne (minimalna suma gwarancyjna równa 10.000€). Biuro nie musi ubezpieczać się od błędów w deklaracjach podatkowych ani w rozliczeniach z ZUS. Co ważne, polisa minimalna nie może zostać ograniczona przez ubezpieczyciela.

 

Dobre Biuro Rachunkowe będzie posiadało polisę z minimalną sumą gwarancyjną 15.000€, obejmującą także zdarzenia związane z błędami w deklaracjach wysyłanych do Urzędu Skarbowego.

 

Bardzo dobre Biuro Rachunkowe będzie posiadało wyżej opisaną polisę, jak również kolejną polisę, całkowicie dobrowolną, związaną z rozliczeniami z ZUS. Ustawa nie reguluje jej wysokości ani kształtu, zatem ubezpieczyciele mogą oferować praktycznie dowolne rodzaje polis. To Biuro decyduje jaką polisę chce wykupić.

 

Konsekwencje prawne dla klienta Biura

Jeżeli twoje Biuro posiada podstawową polisę, to w przypadku jego błędów musisz dochodzić odszkodowań na drodze cywilnej. Jest to możliwe, ale trudne i długotrwałe.

Jeżeli twoje Biuro posiada polisę rozszerzoną, wiesz, że jesteś bardziej bezpieczny.

Jeżeli twoje Biuro posiada polisę obejmującą rozliczenia z ZUS, możesz spać spokojnie. Ewentualne błędy Biura zostaną pokryte z jego polisy. Dochodzenie roszczenia będzie najprostsze i najkrótsze.

Wnioski

Zanim podpiszesz umowę z Biurem sprawdź jego polisę. Nie zadowalaj się stwierdzeniem, że Biuro ją posiada. Możesz poprosić o jej okazanie. Sprawdź wysokość sumy gwarancyjnej – powinna wynosić 15.000€. Sprawdź czy Biuro posiada ubezpieczenie rozliczeń z ZUS. Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do wielkości zatrudnienia w twojej firmie.

Jeżeli podejmiesz odpowiednie kroki sprawdzające Biuro, będziesz pewien, że jesteś chroniony w najlepszy możliwy sposób.

Tomasz Smolarek
Tomasz Smolarek
Administrator witryny i autor większości wpisów. Zawodowo - informatyk, logistyk, księgowy. W wolnym czasie pasjami rozbija zdalnie sterowane samoloty lub podróżuje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zabezpieczenie antyspamowe * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.