ABC małego przedsiębiorcy część 3

Czym jest PKD i czy mój wpis w CEiDG musi być aktualny?

Polska Klasyfikacja Działalności to przyjęty w Polsce katalog rodzajów działalności, które mogą prowadzić przedsiębiorcy. Kody PKD wybiera się rejestrując działalność gospodarczą. Wg ustawy o statystyce przedsiębiorca powinien dbać o to, by PKD we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej były aktualne. Oznacza to, że jeżeli zmienia się zakres świadczonych usług należy zaktualizować CEiDG. Można to zrobić po fakcie. Teoretycznie – podkreślamy, czysto teoretycznie! – przedsiębiorca mógłby być pociągnięty na mocy tej ustawy do odpowiedzialności i podlegać karze grzywny, jednak praktyka pokazuje, że NIGDY się to nie dzieje.

GUS każdego roku „losuje” przedsiębiorców podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu. Tacy przedsiębiorcy są obowiązani do składania w formie elektronicznej różnego rodzaju sprawozdań, o większym lub mniejszym nakładzie pracy. Jeżeli PKD, którego używasz, nie jest zbyt często używane na danym obszarze kraju, masz większe szanse bycia wylosowanym. Dla jednego z naszych klientów, który zajmuje się dość specyficzną działalnością usługową, w minionym roku sporządziliśmy 18 różnych sprawozdań a w bieżącym już 9. PKD mogą zatem znacząco wpłynąć na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Tomasz Smolarek

Księgowy, informatyk, logistyk, fotograf i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2021 smolarek.biz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl