ABC Podatnika – gotówka

Przedsiębiorcy jedynie do pewnego stopnia mają możliwość decydowania o tym, czy zapłacą za nabywane towary i usługi gotówką czy przelewem.

W przypadku transakcji gospodarczych na kwotę wyższą niż 8.000zł obowiązkowo należy płacić przelewami.

Czym jest transakcja gospodarcza?

Ustawy nie definiują tego pojęcia. Jest ono wyjaśniane dopiero na etapie indywidualnych interpretacji. Oto przykład:

“Jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami” [interpretacja 0111-KDIB1-3.4010.2.2017.1.MST]

Nie jest ważna zatem liczba wystawionych faktur, czy liczba dokonanych płatności. Transakcją gospodarczą są wszystkie dostawy w ramach jednej umowy.

Konsekwencje zapłaty gotówką

Jeżeli nabywca złamie regułę płatności przelewem, to dany zakup nie stanowi kosztu podatkowego – nie może on zostać zaksięgowany.

W przypadku zakupu środka trwałego – nie może on być amortyzowany.

Jeżeli dany zakup został już zaksięgowany w koszty, to w momencie dokonania wadliwej wpłaty koszty powinny odpowiednio skorygowane – poprzez ich zmniejszenie, a jeśli jest to niemożliwe, to poprzez zwiększenie przychodów.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)