ABC Podatnika – środki trwałe

Środki trwałe to majątek firmy (rzeczy), które spełniają poniższe kryteria:

 • ich przewidywany czas użytkowania przekracza jeden rok
 • są kompletne i zdatne do użytku

Przykłady środków trwałych: samochód, budynek, maszyna, komputer

Środkami trwałymi nie są towary handlowe ani materiały wykorzystywane do świadczenia usług.

Amortyzacja

Środki trwałe nie są księgowane bezpośrednio w koszty, lecz amortyzowane. Polega to na stopniowym zaliczaniu w koszty „fragmentu” środka trwałego (umarzaniu), aż do momentu gdy wartość kosztów osiągnie wartość środka trwałego.

Amortyzacja uwzględnia zmniejszanie się wartości rzeczy w czasie.

Długość okresu amortyzacji w prawie podatkowym określona jest poprzez klasyfikację środków trwałych. Podane w niej wartości procentowe określają jaka wartość środka trwałego umorzeniu w ciągu roku. Przykładowo 20% oznacza, że każdego roku przez kolejne 5 lat 1/5 wartości początkowej środka trwałego stanie się kosztem.

Stawki amortyzacji podatkowej są określone ustawowo, jednak mogą być w pewnym zakresie zmieniane, np. w odniesieniu do rzeczy używanych lub podlegających szybszemu zniszczeniu.

Metody amortyzacji

Istnieje kilka metod amortyzacji. Najczęściej chyba stosowaną jest metoda liniowa, polegająca na tym, że odpisy amortyzacyjne są równe w każdym miesiącu.

Limity

Środki trwałe do 10.000 zł nie muszą być amortyzowane, ale bezpośrednio zaliczone do kosztów.

Środki trwałe, fabrycznie nowe, należące do grup 3-6 i 8 klasyfikacji środków trwałych mogą być zaliczane bezpośrednio do kosztów do kwoty 100.000. Nadwyżka nad tą kwotę będzie podlegała amortyzacji. Limit 100.000 jest limitem rocznym dla wszystkich środków trwałych.

Samochody osobowe podlegają amortyzacji do kwoty 150.000zł. Nadwyżka nad tę kwotę np. w przypadku zakupu droższego auta nie stanowi kosztu podatkowego.

Początek i koniec amortyzacji

Środek trwały amortyzuje się od miesiąca następnego po przekazaniu go do użytkowania i kończy po odpisaniu całości amortyzacji. W przypadku sprzedaży środka trwałego pozostała niezamortyzowana część jest jednorazowo księgowana w koszty.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl