ABC Podatnika – VAT

Co do zasady podmioty prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione z podatku VAT. Jeżeli w danym roku podatkowym wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczy 200.000 mają obowiązek rejestracji w podatku VAT. Podmioty rozpoczynające działalność w danym roku liczą powyższy limit proporcjonalnie.

Do limitu nie wlicza się między innymi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży środków trwałych firmy.

Obowiązkowy VAT

Niektóre czynności wymuszają rejestrację w VAT, niezależnie od wielkości sprzedaży. Zalicza się do nich dostawy:

 • wszystkich towarów z załącznika 12 do ustawy o VAT (dostęp tutaj)
 • towarów akcyzowych
 • nowych środków transportu
 • poniższych towarów sprzedawanych za pomocą środków komunikacji na odległość: preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego AGD oraz całej grupy maszyn i urządzeń z PKWiU28

Ponadto “na VAT” muszą być firmy świadczące usługi:

 • prawnicze
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego
 • jubilerskie
 • ściągania długów, w tym faktoringu

Zwolnienie z VAT niezależnie od obrotu (przedmiotowe)

Zwolnienie przedmiotowe obowiązuje niezależnie od wielkości obrotu, jeżeli podatnik wykonuje czynności podlegające zwolnieniu. Lista tych czynności wymieniona jest w art. 43 ust 1 ustawy. Znajdują się tam między innymi usługi medyczne, finansowe i edukacyjne.

Utrata zwolnienia z VAT

Utrata zwolnienia z VAT następuje w momencie przekroczenia limitu obrotu lub w momencie wykonania czynności powodującej obligatoryjny obowiązek podatkowy.

Przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się do VAT w dniu utraty zwolnienia.

Rezygnacja ze zwolnienia

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia do limitu mają prawo do rezygnacji z tego zwolnienia. W tym celu muszą zarejestrować sie do VAT na druku VAT-R.

Powrót do zwolnienia

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub też samodzielnie z niego zrezygnował ma możliwość powrócić do zwolnienia z VAT. Może to jednak zrobić nie wcześniej niż pełen rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia. Dodatkowo oczywiście musi spełniać pozostałe warunki (limit obrotów, wykonywane czynności itp).

Należy pamiętać, że powrót do zwolnienia może spowodować konieczność dokonania korekty podatku naliczonego, związanego z zakupami firmowymi. Sposób korekty zależy od wartości rodzaju zakupu.

Deklaracje VAT

Podatek VAT można rozliczać w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ten ostatni zastrzeżony jest dla podmiotów posiadających status małego podatnika, będącymi podatnikami VAT przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz niedokonywali dostaw towarów z załącznika 15 o wartości większej niż 50.000 kwartalnie.

Przejście z metody kwartalnej na miesięczną następuje automatycznie, jeżeli podatnik przekroczy wartość sprzedaży towarów z załącznika 15 lub na życzenie podatnika, jednak nie wcześniej niż po upływie 4 pełnych kwartałów.

Metoda kasowa

Metoda kasowa polega na tym, że podatnik VAT rozlicza podatek VAT z faktur sprzedaży w momencie otrzymania płatności za fakturę.

Z metody kasowej mogą korzystać wyłącznie mali podatnicy.

VAT metodą kasową może być rozliczany jedynie w okresach kwartalnych.

W przypadku braku zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje po 180 dniach od daty wykonania usługi.

Faktury wystawiane przez podatnika rozliczającego się metodą kasową muszą posiadać oznaczenie “metoda kasowa”

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)