Biała Lista – pozytywne zmiany

Od jakiegoś czasu płatności powyżej 15.000 mogą być dokonywane tylko na rachunki zgłoszone na tzw Białą Listę. Za zapłatę na rachunek niezgłoszony grożą konsekwencje, do braku możliwości ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodu.

Od 1 lipca 2020 nastąpią pozytywne zmiany. Oto ich lista:

Zgłoszenie faktu zapłaty na rachunek niewystępujący na Białej Liście – wydłużono termin z 3 do 7 dni.

Zgłoszenie należy wysłać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla zgłaszającego (dla nas) a nie dla sprzedawcy.

Zgłoszenie zapłaty na konkretny rachunek spoza Białej Listy należy wykonać tylko raz, niezależnie od tego, ile razy na niego zapłacimy.

Zapłata na rachunek niewystępujący na Białej Liście mechanizmem Podzielonej Płatności uwalnia od sankcji związanych z KUP/NKUP oraz od solidarnej odpowiedzialności (nie trzeba nawet składać zawiadomienia do Naczelnika US). Jest to najciekawsza ze zmian, i jest to kolejna “zachęta” Ministerstwa Finansów do korzystania z MPP.

Dozwolone są płatności na tzw. rachunki cesyjne.

Cieszy fakt, że uciążliwe posługiwanie się Białą Listą zostało złagodzone przez Ustawodawcę.

Zmiany zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1065 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000106501.pdf)

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)