Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Pojawił się nowy obowiązek informacyjny dla przedsiębiorców.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Podstawowym zadaniem CRBR jest przeciwdziałanie terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy, dlatego też rejestr jest jawny, publiczny i bezpłatny.

Rejestr gromadzi dane o beneficjentach rzeczywistych spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.

Kim jest beneficjent rzeczywisty? To osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio sprawuje kontrolę nad spółką lub może wpływać na jej działania. Ustawa przewiduje, że wpisowi podlegają osoby fizyczne mające powyżej 25% udziałów lub akcji lub dysponujące ponad 25% głosów w organie reprezentującym spółki.

Nowopowstające spółki mają 7 dni na wpisanie do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Istniejące spółki mają czas do 13 kwietnia 2020 roku. Obowiązek informacyjny muszą spełnić osoby uprawnione do reprezentacji spółek, zgłoszone do KRS.

Za niezastosowanie się do przepisów ustawy grożą kary finansowe do 1 miliona złotych.

Rejestr można znaleźć tu: https://www.podatki.gov.pl/crbr

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl