Dlaczego od 2022 roku będzie więcej korekt w podatkach?

Rok 2022 przyniesie mnóstwo zmian. Część z nich zapisana jest wprost w ustawach podatkowych, inne wynikają ze zmian prawa, ale dotyczą organizacji pracy. Jedną z ważniejszych zmian jest ta, która ma wpływ na liczbę dokonywanych przez Biura Rachunkowe korekt. Na czym dokładnie ona polega? I jak zwiększy się liczba dokonywanych korekt?

Słowo o podatku VAT

Poniższe rozważania w większości nie dotyczą podatku VAT. W tym podatku fakturę ujmuje się w rejestrze VAT nie wcześniej niż w dacie otrzymania faktury zakupowej. Co więcej, na odliczenie podatku z takiej faktury zazwyczaj są 3 miesiące. Wyjątkiem są korekty zakupu, których termin ujęcia uzgadnia sprzedawca i nabywca. W związku z tym, o ile faktura zakupu nie jest „starsza” niż 3 miesiące i nie jest korektą, to zazwyczaj problem jej nie dotyczy.

W pozostałej części tekstu skupimy się na podatku dochodowym.

Kiedy należy ująć w księgach daną fakturę?

Zgodnie z przepisami podatkowymi, dokumenty ujmuje się w okresie, którego dotyczą. Ta prosta zasada w praktyce miała niezbyt wielkie znaczenie dla podatków. Dokumenty dostarczone później (w kolejnych miesiącach) można było po prostu doksięgować do odpowiedniego okresu, bez szkody dla rozliczeń podatkowych Klienta. Księgowy mógł przeliczyć podatek dochodowy za dany miesiąc, a ewentualne różnice między kwotą wyliczoną a zapłaconą rozliczało się w PIT rocznym.

Co zmieni się od roku 2022?

Od roku 2022 dochód z danego miesiąca będzie miał znaczenie nie tylko dla zaliczek na podatek dochodowy, ale też dla wysokości składek zdrowotnych, gdyż ich kwota uzależniona będzie od dochodu podatnika. Co więcej, pojawi się obowiązek składania każdego miesiąca zmienionej w stosunku do roku 2021 deklaracji do ZUS, w której pojawią się nowe rubryki o dochodzie.

Składane deklaracje muszą być poprawne. Zatem w przypadku gdy przedsiębiorca dostarczy do Biura fakturę z poprzednich okresów, zmieni się jego dochód, a tym samym zajdzie konieczność złożenia deklaracji korygującej w ZUS.

Na szczęście dla przedsiębiorców, faktury z danego miesiąca wpływają na składki płacone 2 miesiące później, co oznacza, że korekt nie będzie aż tak wiele. Przynajmniej na razie. Przeanalizujmy przykład:

Przedsiębiorca dostarczył do Biura Rachunkowego dokumenty z miesiąca marca terminowo, w dniu 5 kwietnia. Do 20 kwietnia Biuro wyliczyło podatek PIT.

Jednak miesiąc później, w dniu 5 maja, razem z dokumentami z kwietnia, przedsiębiorca dostarczył do Biura dwie faktury z marca, które gdzieś się u niego zapodziały.

Biuro Rachunkowe nie ma wyboru i musi doksięgować te dokumenty do miesiąca marca oraz wykonać dodatkową pracę, polegającą na przeliczeniu podatku PIT. Zmieniony dochód z marca będzie wykazany w deklaracji ZUS składanej do 20 maja. Biuro nie będzie musiało składać korekty w ZUS.

Jednak gdyby ten sam dokument był dostarczony przez przedsiębiorcę później (w kolejnym miesiącu, w czerwcu), to Biuro miałoby jeszcze więcej pracy. Musiałoby:

– zaksięgować dokument w marcu

– skorygować PIT za marzec

– skorygować deklarację do ZUS za kwiecień i przesłać ją do tej instytucji.

Co zmieni się od roku 2023?

W roku 2023 pojawi się kolejny obowiązek po stronie przedsiębiorcy. Będzie on zobowiązany do przesyłania każdego miesiąca ksiąg podatkowych do Urzędu Skarbowego. Przesłanie księgi z błędami jest karalne. Zatem w przypadku gdy przedsiębiorca dostarczy dokumenty z poprzednich okresów, konieczne będzie zaksięgowanie dokumentów do odpowiedniego okresu, korekta w ZUS, korekta PIT oraz ponowne wysłanie księgi, tym razem prawidłowej.

Rozpatrzmy powyższy przykład jeszcze raz, ale z punktu widzenia roku 2023:

Przedsiębiorca dostarczył do Biura Rachunkowego dokumenty z miesiąca marca terminowo, w dniu 5 kwietnia. Do 20 kwietnia Biuro wyliczyło podatek PIT.

Jednak miesiąc później, w dniu 5 maja, razem z dokumentami z kwietnia, przedsiębiorca dostarczył do Biura dwie faktury z marca, które gdzieś się u niego zapodziały.

Biuro Rachunkowe nie ma wyboru i musi doksięgować te dokumenty do miesiąca marca oraz wykonać dodatkową pracę, polegającą na przeliczeniu podatku PIT. Zmieniony dochód z marca będzie wykazany w deklaracji ZUS składanej do 20 maja. Biuro nie będzie musiało składać korekty w ZUS.

Biuro będzie musiało jednak przesłać do Urzędu Skarbowego poprawioną księgę oraz wytłumaczyć się z przyczyny błędu.

Jednak gdyby ten sam dokument był dostarczony przez przedsiębiorcę jeszcze później (w kolejnym miesiącu, w czerwcu), to Biuro miałoby jeszcze więcej pracy. Musiałoby:

– zaksięgować dokument w marcu

– skorygować PIT za marzec

– skorygować księgę podatkową przedsiębiorcy i przesłać ją do Urzędu Skarbowego

– skorygować deklarację do ZUS za kwiecień i przesłać ją do tej instytucji.

Jak to wpłynie na Biura Rachunkowe i ich klientów?

Dopóki korekta dokonywana była jedynie w księgach oraz nie wpływała na informacje przekazywane na bieżąco do urzędów i instytucji, nie rodziło to wielu problemów.

Jednak konieczność wielokrotnego korygowania deklaracji, ksiąg i podatków, spowodowana dodatkowymi obowiązkami nałożonymi na przedsiębiorców spowoduje wzrost ilości pracy a tym samym w cennikach biur pojawią się opłaty za nowe korekty.

Kilka pytań i odpowiedzi

Pyt: A co z dokumentami, które otrzymuję później niż termin dostarczenia faktur do Biura?

Odp: Zdajemy sobie sprawę, że termin na wystawienie faktury to 15 dzień następnego miesiąca. Na szczęście takich dokumentów jest bardzo niewiele. Jeśli otrzymasz taki dokument, dostarcz go jak najszybciej do Biura, ale nie czekaj z dostarczeniem wszystkich dokumentów na ten jeden jedyny, otrzymywany później.

Pyt: Czy Biuro będzie mnie fakturować za każdą korektę?

Odp: Jeśli regularnie zapodziewasz faktury i dostarczasz je w kolejnych miesiącach, jest to bardzo możliwe. Biura Rachunkowe nie robią tego złośliwie, po prostu ich czas i praca kosztują.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)