Indywidualny rachunek podatkowy

Aktualnie podatki są płacone przez przedsiębiorców na odpowiedni rachunek bankowy w danym urzędzie skarbowym.

Od 1 stycznia 2020 każdy podatnik będzie posiadał własny numer rachunku bankowego, na który będzie wpłacał wszystkie podatki.

Przepis ordynacji podatkowej, który o tym mówi, brzmi następująco:

Art. 61b. § 1. Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych, jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

§ 2. Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna ze standardem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

1) sumę kontrolną;

2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;

3) identyfikator podatkowy.

§ 3. Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego, za pośrednictwem strony internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub przez urząd  skarbowy

Przepis jest oczywiście niejasny. Wynika z niego, że indywidualny rachunek bankowy posiadać będzie każdy zatrudniony na etacie czy zleceniu, a przedsiębiorca dokonujący wpłaty zaliczek na podatek PIT za swoich pracowników będzie musiał wykonać tyle przelewów, ilu pracowników posiada. O ile dobrze odczytujemy przepis, to “usprawnienie” z pewnością wywoła pianę na ustach największych pracodawców.

Na razie nie posiadamy informacji gdzie i jak znaleźć przypisany do siebie numer rachunku podatkowego.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)