Kasy fiskalne online od przyszłego roku!

Ustawa zmieniająca ustawę o VAT w zakresie stosowania kas fiskalnych została już uchwalona przez Sejm oraz zatwierdzona przez Senat. Od przyszłego roku czekają nas zmiany w sposobie działania kas fiskalnych.

Druk dotyczący zmiany w ustawie znaleźć można tu:

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10123/druk/1130.pdf

Zgodnie z najnowszymi informacjami projekt wejdzie w życie 1 maja 2019 roku, ale obowiązek stosowania kas dla poszczególnych branż będzie nakładany na podatników etapami:

od 1 stycznia 2020 r. – m.in. mechanicy, wulkanizatorzy i stacje benzynowe,
od 1 lipca 2020 r. – m.in. hotele, pensjonaty, gastronomia, handel węglem
od 1 stycznia 2021 r. – m.in.fryzjerzy, kosmetycy, lekarze, prawnicy, usługi budowlane

Wymiana kasy będzie refundowana w 90% wartości netto, nie więcej niż 700zł.

Kasy fiskalne online mają zapewnić możliwość przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem (Internetu). System ten będzie odbierał i gromadził informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.

W związku z wdrożeniem nowego systemu kas zmienią się również obowiązki podatników w tym zakresie. Wówczas:

 • zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, ponieważ kasy fiskalne online będą łączyły się z Centralnym Repozytorium Kas, dzięki czemu fiskalizacja i tym samym zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego będą dokonywały się automatycznie;
 • jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika w sposób trwały nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas umożliwiającego przekazywanie informacji w sposób ciągły, podatnik będzie zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie tych informacji w odstępach czasowych;
 • jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika przejściowo nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas, podatnik będzie zobowiązany do zapewnienia tego połączenia niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn, jednocześnie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy;
 • wprowadzony zostanie obowiązek przekazywania informacji z kas do Centralnego Repozytorium Kas w postaci elektronicznej.

Autorowi artykułu najbardziej podoba się zapis:

“Terminy określone w ust. 1 i 3 mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas.”

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl