Mały ZUS Plus

Już niedługo zapewne zostanie podpisana nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dająca przedsiębiorcom nową ulgę w wysokości składek ZUS. Poniżej opisujemy zmiany zawarte w ustawie uchwalonej przez Sejm. Należy jednak mieć na względzie to, że Senat może nanieść poprawki.

Jak jest dziś?

Obecnie najmniejsi przedsiębiorcy mogą opłacać składki ZUS, których wysokość jest powiązana z przychodami (nie dochodami!). Górny limit przychodów wynosi 63000zł. Ten limit jest przeliczany za pomocą dość skomplikowanego wzoru na minimalną podstawę wymiaru składek, a podstawa – na kwoty składek.

Limit przychodów (kwota 63000zł) jest automatycznie waloryzowany, bo jest 30-krotność wynagrodzenia minimalnego. W przyszłym roku wyniósłby 67500zł.

Najniższe możliwe składki wynoszą dokładnie tyle, ile na tzw. „małym ZUSie”, czyli w tym roku 555,89zł

Jak ma być od 1 lutego 2020?

Limit przychodów zostanie zamieniony na limit dochodów i ma wynieść 120000zł. Limit jest zapisany w ustawie na sztywno, więc w kolejnych latach, pomimo inflacji, się nie zmieni – chyba, że ustawa będzie zmieniana każdego roku.

Na podstawie dochodu rocznego będzie ustalany „przeciętny dochód miesięczny”, wyliczany wg prostego wzoru: roczny dochód dzieli się przez liczbę dni prowadzenia działalności w danym roku i mnoży przez 30.

Podstawa wymiaru składek wyniesie połowę przeciętnego dochodu miesięcznego. Z tej kwoty wyliczane są już składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa i dobrowolna chorobowa

Przypadki szczególne

Przedsiębiorca płaci składki od przychodu a w kolejnym roku wybiera mały ZUS plus. W tej sytuacji nie musi się przerejestrowywać w ZUS, bo kod ubezpieczenia pozostaje bez zmian.

Przedsiębiorca ma bardzo niski dochód lub stratę. Podstawa jego składek nie może być niższa niż 30%  kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (czyli tyle ile dla „małego ZUSu”)

Przedsiębiorca ma bardzo duży dochód. Wtedy nie ma sensu się przerejestrowywać, bo składki „zwykłe” będą po prostu niższe

Terminy

Zgłoszenie do małego ZUS plus:

– dla osób już prowadzących działalność – 7 dni od powstania obowiązku, czyli do 8 stycznia

– dla osób rozpoczynających lub wznawiających działalność – do końca miesiąca, nie mniej niż 7 dni

Wyłączenia i ograniczenia

Z małego ZUSu plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy na karcie podatkowej zwolnieni z VAT.

Z tej formy ulgi można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy w okresie 5 lat.

Zmiany w formularzach ZUS

Będzie nowa wersja druku ZUS DRA II. W nowym druku będzie się wykazywało podstawę składek na dany rok, formę opodatkowania oraz przychód i dochód z danego roku. DRA II składane będzie jak dotychczas w lutym, jako deklaracja za styczeń.

Przegląd rodzajów składek ZUS od lutego 2020

– Ulga na start, kod 0540, obowiązuje przez pierwsze pełne 6 miesięcy prowadzenia działalności. Można korzystać dobrowolnie

– „mały ZUS”, kod 0570, obowiązuje przez kolejne 2 lata prowadzenia działalności, obowiązkowy. Można samodzielnie podwyższać podstawę składek

– „mały ZUS plus”, kod 0590, dobrowolny przez maksymalnie 36 miesięcy w okresie kolejnych 5 lat.

– „normalny ZUS”, kod 0510, obowiązuje wszystkich innych, bezterminowo. Można samodzielnie podwyższać podstawę składek

Krótkie porównanie

Załóżmy, że mamy firmę mającą 120000 dochodu / 60000 przychodu w roku 2019.

Według aktualnie obowiązującej ustawy podstawa składek wyniesie 2506,69zł

Według ustawy po aktualizacji podstawa składek wyniesie 2500zł

Różnica minimalna, ale na korzyść nowej ustawy. Składki będą o mniej więcej 2zł i 12gr niższe

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)