Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym

W polskim prawie istnieje możliwość odliczania 100% podatku VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi, zamiast domyślnych 50%. Poniżej opisujemy warunki, jakie należy spełnić.

Ustawa nakłada na podatnika, który chce korzystać z 100% odliczenia obowiązek spełnienia 3 warunków. Należy:

 • zgłosić pojazd w Urzędzie Skarbowym na druku VAT-26
 • prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu do celów VAT, tzw. kilometrówkę
 • wprowadzić wewnętrzny regulamin użytkowania pojazdu w firmie, wykluczający użycie go do celów prywatnych.

VAT-26

Druk ten należy złożyć w Urzędzie Skarbowym najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano pierwszego wydatku, jednak nie później niż w dniu wysłania do US pliku JPK_V7 za dany miesiąc. Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem druku, pełne odliczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym druk zostanie złożony.

Datą dokonania pierwszego wydatku jest data zakupu lub data wpłaty zaliczki – zależnie od tego co następuje wcześniej.

Podatnik ma też obowiązek składania aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku:

 • zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu
 • zmiany jego sposobu użytkowania
 • zakończenia umowy najmu lub leasingu
 • wykupu z leasingu
 • sprzedaży pojazdu

Aktualizację należy złożyć najpóźniej do końca miesiąca, w którym doszło do zmiany.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu ma dowodzić, że pojazd jest użytkowany wyłącznie służbowo. Według ustawy ma ona zawierać:

 • numer rejestracyjny pojazdu
 • datę i cel wyjazdu
 • stan licznika na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego, oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji
 • wpis osoby kierującej pojazdem, dotyczący każdego wykorzystania pojazdu, obejmujący:
  • kolejny numer wpisu
  • datę i cel wyjazdu
  • opis trasy (skąd-dokąd)
  • liczbę przejechanych kilometrów
  • imię i nazwisko kierowcy
 • liczbę kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego i na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji

Ustawa nie precyzuje w jakiej formie ewidencja ma być prowadzona

Regulamin

Firma powinna opracować i wdrożyć regulamin, który wyklucza możliwość prywatnego użycia pojazdu firmowego przez pracowników. Niedopełnienie tego obowiązku lub wdrożenie niekompletnego regulaminu bywa uznawane przez sądy jako argument przeciw prawu do 100% odliczenia VAT.

Kary

W przypadku niezłożenia informacji VAT-26, złożenia nieprawdziwej informacji VAT-26 lub złożenia jej po terminie kara grzywny wynosi do 720 stawek dziennych.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)