Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

W poniższej publikacji podajemy najważniejsze zmiany dotyczące rozliczeń przedsiębiorców spowodowane wejściem w życie zmian podatkowych od 1 lipca 2022 roku.

Zmiana skali podatkowej

Pierwszy próg podatkowy wyniesie 12% a nie 17%. Obowiązywać będzie w rozliczeniu rocznym za cały rok. Zaliczki na podatek płacone w lipcu 2022 będą już liczone według nowej skali podatkowej.

Skala podatkowa na rok 2022:

Podstawa opodatkowaniaSposób obliczenia podatku
Do 120.000 zł12% minus kwota zmniejszająca podatek tj. 3.600 zł
Powyżej 120.000 zł10.800 zł plus 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Począwszy od lipca znika ulga dla klasy średniej. Ma ją zrekompensować obniżenie skali podatkowej.

Dodatkowo, po złożeniu przez podatnika zeznania rocznego, urząd skarbowy będzie miał obowiązek obliczyć jaki podatek zapłaciłaby dana osoba, gdyby ulga dla klasy średniej obowiązywała. W przypadku gdy stosowanie przepisów sprzed lipca 2022 byłoby dla podatnika korzystniejsze Urząd zwróci mu różnicę.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej nie powoduje konieczności przeliczania list płac za miesiące styczeń-czerwiec 2022.

Ujednolicenie terminów składania zeznań rocznych PIT

Wszystkie PITy roczne będą składane w tym samym terminie: do końca kwietnia kolejnego roku. W tym też terminie będzie wpłacana różnica podatku.

Wyjątkowo za rok 2022 ostatnia zaliczka na podatek ryczałtowy będzie płacona do końca lutego 2023.

Możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem lub podatkiem liniowym mają jednorazową możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku 2022. W tym celu muszą złożyć oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego o dokonanym wyborze lub rezygnacji z ryczałtu. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do 22 sierpnia 2022 roku.

W takiej sytuacji w roku 2022 przedsiębiorca:

– przez pół roku będzie płacił jeden rodzaj podatku a przez drugie pół roku będzie na skali podatkowej,

– będzie musiał złożyć dwa PITy roczne, odpowiednio za każdą połowę roku,

– nie będzie posiadał prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie powoduje konieczności przeliczania zaliczek na podatek.

Możliwość zmiany formy opodatkowania po zakończeniu roku

Przedsiębiorcy będą mogli też wybrać formę opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za rok 2022, w terminie do 2 maja 2023.

Zmiana formy opodatkowania za rok 2022 w zeznaniu rocznym nie powoduje konieczności przeliczenia zaliczek na podatek.

Zmiana z ryczałtu na skalę podatkową powoduje jednak konieczność założenia i uzupełnienia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, przed złożeniem zeznania rocznego.

Należy mieć świadomość, że złożenie PIT-28 (od ryczałtu) lub PIT-36L (w podatku liniowym) oznacza rezygnację z możliwości zmiany formy opodatkowania (jest ostateczne).

UWAGA: Należy pamiętać o tym, że wybór w zeznaniu rocznym jest sytuacją wyjątkową i dotyczyć będzie wyłącznie roku 2022. Zmiana formy opodatkowania na kolejne lata dokonywana będzie w standardowy sposób, czyli poprzez zmianę w CEIDG zgłoszoną najpóźniej do 20 dnia kolejnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu w danym roku podatkowym, czyli w większości przypadków do 20 lutego 2023.

Częściowe odliczenie składki zdrowotnej

Przywrócono możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej od podatku dla niektórych przedsiębiorców.

Podatek liniowy

Odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 19% z 8700zł – w stosunku rocznym. Kwota ta ma być corocznie waloryzowana obwieszczeniem przez Ministra Finansów. Odliczeniu podlegają składki zapłacone przez cały 2022 roku, także te zapłacone od stycznia do czerwca.

Odliczyć będzie można także składki za osobę współpracującą, jednak nie podnosi to limitu.

Ryczałt

Przychody ryczałtowca mogą być pomniejszone o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym za podatnika i osoby współpracujące.

Dokumentem potwierdzającym prawo do obniżenia przychodów jest dowód zapłaty składki.

Składka zdrowotna osoby współpracującej

Od lipca składka zdrowotna za osobę współpracującą będzie liczona od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, co oznacza, że w do końca 2022 wyniesie 419,91zł miesięcznie, zamiast dotychczasowych 559,89zł miesięcznie.

Inne zmiany

Przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem na zasadach istniejących w roku 2021 i wcześniejszych.

Zmienia się kwota dochodu dziecka, uprawniająca do skorzystania z ulgi na dziecko. Będzie to dwunastokrotność renty socjalnej czyli w roku 2022 kwota 16.061,28 zł.

Umowy zlecenia o wartości do 200zł będą opodatkowane ryczałtowo stawką 12%.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)