Przygotuj się na wdrożenie PPK

Od dawna się mówi, że emerytura z ZUS będzie mała i należy oszczędzać samodzielnie by ją powiększyć. Jednym z elementów, które mają zachęcić/przymusić do oszczędzania mają być Pracownicze Plany Kapitałowe, które od tego roku ruszyły w Polsce.

Czym jest PPK? Jest to system oszczędzania na emeryturę, na który składają się wpłaty pracownika, pracodawcy oraz Budżet Państwa. Pracownik oddaje do systemu standardowo 2% swojego wynagrodzenia plus dobrowolnie dodatkowo maksymalnie kolejne 2%. W przypadku gdy jego wynagrodzenie nie przekracza 1,2 wynagrodzenia minimalnego, może on złożyć deklarację o obniżeniu wpłat do 0,5%. Pracodawca finansuje 1,5% obowiązkowo oraz do 2,5% dobrowolnie. Państwo wpłaca 250zł opłaty powitalnej i co roku kolejne 240zł. Dopłata roczna z budżetu nie przysługuje tym, którzy do PPK wpłacą mało, czyli poniżej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku oraz gdy w którymkolwiek miesiącu roku pracownik wpłacił mniej niż 2% z 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego. Pieniądze z PPK można wypłacić po 60. roku życia lub czasami wcześniej, w ściśle określonych sytuacjach, np. poważnej choroby pracownika, małżonka lub dzieci.

Czy PPK jest obowiązkowe? Dla pracodawcy tak; pracownik w wieku 18-55 może zrezygnować wypełniając odpowiednie oświadczenie. Pracownik w wieku 55-70 lat aby należeć musi podpisać stosowne oświadczenie. Pracownik w wieku powyżej 70 lat nie ma możliwości przystąpienia do PPK. Pracodawca co pewien czas ma obowiązek przypominać pracownikom, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK o ich rezygnacji i w przypadku braku kolejnego oświadczenia pracownika, automatycznie zapisać ich do PPK. Z programu w całości wyłączeni są przedsiębiorcy samozatrudnieni. Całkowicie zabroniona jest agitacja na rzecz rezygnacji z PPK.

W ustawie znajduje się wyjątek: mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy którzy zatrudniają średniorocznie poniżej 10 pracowników oraz (warunki do spełnienia łącznie) osiągnęli przychód ze sprzedaży towarów i usług poniżej 2 milionów euro nie muszą tworzyć PPK pod warunkiem, że wszyscy pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa. Wszyscy inni muszą je utworzyć, nawet jeśli wszyscy pracownicy zrezygnują.

Jakie kroki musi podjąć przedsiębiorca?

 1. Sprawdzić stan swojego zatrudnienia i ustalić moment, w którym powstaje u niego obowiązek PPK,
 2. W porozumieniu z organizacją związkową lub delegacją pracowników wybrać instytucję obsługującą PPK,
 3. Podpisać umowę o zarządzanie PPK,
 4. Podpisać umowę o prowadzenie PPK,
 5. Naliczać w wynagrodzeniach wpłaty na PPK,
 6. Przekazywać wpłaty do wybranej instytucji obsługującej PPK.

Od kiedy firmy muszą wdrożyć PPK?

 1. od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
 2. od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., 

Tymi większymi firmami nie będziemy się zajmować

 • od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., co oznacza, że:
  • najpóźniej do 27 października 2020 r muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK
  • najpóźniej do 10 listopada 2020 muszą podpisać umowę o prowadzenie PPK
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają, co oznacza, że:
  • najpóźniej do 23 kwietnia 2021 muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK
  • najpóźniej do 10 maja 2021 muszą podpisać umowę o prowadzenie PPK

Pracodawca ma obowiązek podpisania umowy o prowadzenie PPK w podanych wyżej terminach w imieniu i na rzecz wszystkich osób zatrudnionych u niego w dniu, od którego jest on zobowiązany stosować ustawę o PPK, o ile nie złożyły one deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Umowy w imieniu nowych pracowników pracodawca ma obowiązek zawrzeć po upływie 90 dni od zatrudnienia, ale nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten termin upłynął.

Co 4 lata, począwszy od 1 stycznia 2023 r., pracodawca ma obowiązek:

 • w terminie do ostatniego dnia lutego poinformować pracownika, który zrezygnował z dokonywania wpłat, o wznowieniu przekazywania za niego wpłat do PPK,
 • od kwietnia przekazywać wpłaty do PPK za każdego kwalifikującego się pracownika.

W miesiącu podpisania umowy o prowadzenie PPK pracownicy stają się uczestnikami PPK. Jeżeli wynagrodzenie za ten miesiąc jest wypłacone po dacie podpisania umowy, należy w nim uwzględnić wpłatę do PPK. Wpłaty do PPK należy wykonywać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wypłacono wynagrodzenie (termin tożsamy z wpłatami do ZUS). Wpłata obejmie zarówno część pracownika, jak i część pracodawcy, która – co warto wiedzieć – jest opodatkowana, i o ten podatek będzie dodatkowo pomniejszone wynagrodzenie pracownika netto.

W jaki sposób w obsłudze PPK pomoże Państwu Biuro Rachunkowe?

Nasze oprogramowanie jest przystosowane do obliczania wpłat pracowników i pracodawców do PPK. W przyszłości podamy więcej informacji dotyczących tego, jak Biuro Rachunkowe może przejąć lub wspomóc pracodawcę w komunikacji z wybraną instytucją zarządzającą oraz o kosztach z tym związanych.

Więcej na temat PPK można przeczytać w Oficjalnym Portalu Informacyjnym PPK, tutaj:

W szczególności polecamy zapoznanie się z Niezbędnikiem Pracodawcy, dostępnym tu:

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)