Rozliczenie podatkowe cudzoziemców

Na rozliczenie podatkowe cudzoziemców mają wpływ 4 czynniki:

 1. Status rezydencji
 2. Rodzaj umowy zawartej z przedsiębiorcą
 3. Posiadanie certyfikatu rezydencji innego kraju niż Polska
 4. Istnienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, którego certyfikat rezydencji posiada dana osoba

 

Rezydent to osoba:

 1. Przebywająca w Polsce w danym roku podatkowym więcej niż 183 dni, lub
 2. Mająca w Polsce ośrodek interesów życiowych (niezależnie od długości okresu przebywania w PL)

Nierezydent to:

 1. Każda inna osoba (np. przebywająca w PL krótko), lub
 2. Osoba, która posiada certyfikat rezydenta innego kraju (nawet jeżeli przebywa w PL dłużej niż 183 dni)

 

Status rezydencji ma obowiązek określić pracodawca/zleceniodawca poprzez:

 • Stwierdzenie jak długo dana osoba przebywa w Polsce
 • Uzyskanie od pracownika certyfikatu rezydencji innego kraju
 • Uzyskanie od pracownika innych oświadczeń

 

Skutki podatkowe rezydencji lub jej braku, sposób rozliczenia dochodów oraz właściwość miejscowa Urzędu Skarbowego (w skrócie: US)

Status rezydenta w PL Pracownik (umowa o pracę) Działalność wykonywana osobiście (zleceniobiorca, kontrakt managerski)
Rezydent (nieograniczony obowiązek podatkowy) Pracodawca wystawia PIT-11

Pracownik rozlicza PIT-37 wszystkie dochody (także zagraniczne)

US właściwy wg miejsca zamieszkania

Pracodawca wystawia PIT-11

Pracownik rozlicza PIT-37 wszystkie dochody (także zagraniczne)

US właściwy wg miejsca zamieszkania

Nierezydent (ograniczony obowiązek podatkowy) Pracodawca wystawia PIT-11 zaznaczając odpowiednie pole w części C formularza

Pracownik rozlicza PIT-37 dochody osiągnięte w Polsce (bez zagranicznych)

US dla osób zagranicznych właściwy wg miejsca prowadzenia działalności pracodawcy

Pracodawca wysyła do US druk IFT-1/IFT-1R. Podatek ryczałtowy 20%, bez kosztów uzyskania

Pracownik może wystąpić o IFT-1 i rozliczyć się na PIT37 wg skali (nie ma obowiązku), o ile posiada certyfikat rezydencji

US właściwy wg miejsca prowadzenia działalności pracodawcy

 

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • Może zmieniać kolejność opodatkowania w poszczególnych krajach (jest nadrzędna w stosunku do powyższych ustaleń), ale
 • Ma znaczenie jedynie w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji danego kraju (nie ma zastosowania w każdym innym przypadku)

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl