Schematy podatkowe – czy to ciebie dotyczy?

Od 2019 roku obowiązują znowelizowane przepisy Ordynacji Podatkowej, które wprowadziły obowiązek raportowania SCHEMATÓW PODATKOWYCH. Schematy te muszą zgłaszać wszyscy w transakcjach międzynarodowych oraz niektórzy w transakcjach krajowych.

Mogli się państwo spotkać ze schematami podatkowymi w przypadku umów leasingowych. Ostatnio ING Leasing wysyła swoim klientom pisma dotyczące tego tematu.

Co to jest schemat podatkowy?

Wg ustawy, schemat podatkowy, aby być za taki uznany, musi spełniać kryterium głównej korzyści oraz posiadać ogólną, szczególną lub inną cechę rozpoznawczą. Kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, w sytuacji gdy podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej, mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.

Mówiąc prościej schemat podatkowy to ogólnie rzecz biorąc takie rozwiązanie, które w legalny, zgodny z przepisami podatkowymi sposób, wpływa na zmniejszenie zobowiązania podatkowego korzystającego z tego schematu, a jedynym lub głównym celem skorzystania jest właśnie korzyść podatkowa.

Przykładowo: ING Lease twierdzi, że leasing operacyjny może być schematem podatkowym, bo dana rzecz znajdzie się w kosztach szybciej niż w przypadku jej amortyzowania, co zmniejsza podatki korzystającego.

Kim jest promotor, korzystający i wspomagający?

Promotorem jest osoba fizyczna lub prawna, która opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia. W szczególnych przypadkach za promotora może zostać uznany księgowy.

Korzystającym jest ten, kto osiąga korzyści z danego schematu podatkowego.

Wspomagającym jest taka osoba, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia. Może to być biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownicy.

Kto musi raportować schematy podatkowe?

Po pierwsze – PROMOTOR. Jeżeli promotor tego nie robi, obowiązek jest po stronie korzystającego i wspomagającego.

Czy każdy schemat należy zaraportować?

Aby schemat krajowy podlegał raportowaniu muszą być spełnione poniższe warunki:

– przychody, koszty albo suma aktywów korzystającego przekraczają 10 milionów euro lub

– schemat dotyczy praw lub rzeczy o wartości powyżej 2,5 miliona euro lub

– korzyść podatkowa przekracza 5 milionów złotych rocznie

Schematy transgraniczne raportuje się bez względu na wielkość podmiotu czy transakcji.

Jakie są konsekwencje niezaraportowania schematów, gdy istniał obowiązek?

Kara grzywny nawet do 10 milionów złotych

Czy Biuro Rachunkowe musi raportować schematy podatkowe?

Ogólnie rzecz biorąc Biuro Rachunkowe mogłoby zostać uznane za Wspomagającego. Jednak standardowe Biuro Rachunkowe, prowadzone przez księgowego, a nie doradcę podatkowego, nie posiada uprawnień doradczych, zatem z mocy ustawy nie może takich usług świadczyć. Wyklucza to zatem takie biura jako Wspomagających.

W przypadku naszego biura nie zaszły jeszcze przesłanki do zgłoszenia jakiegokolwiek schematu podatkowego w stosunku do jakiegokolwiek klienta.

Poniżej wrzucamy piękne pismo z ING Lease odnośnie raportowania przez tą spółkę schematów podatkowych oraz kilka przydatnych linków do poczytania

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl