Tarcza Antykryzysowa 7.0

Poprzednia wersja tarczy wprowadziła możliwość rozszerzenia okresu czasu oraz zakresu działania pomocy skierowanej do przedsiębiorców za pomocą rozporządzeń – co oznacza szybsze zmiany i szybsze reagowanie na sytuację.

W dzienniku ustaw pod pozycją 152 ukazało się nowe rozporządzenie, które nazywamy roboczo „Tarcza 7.0”. W skrócie: rząd rozszerzył listę kodów PKD, które uprawniają do ubiegania się o wsparcie, złagodził warunki jej otrzymania (spadek obrotów o 40 a nie 75%) oraz przedłużył okres obowiązywania wsparcia. Oto zapisy, jakie się w nim znajdują:

Dofinansowanie wynagrodzeń

Dotyczy kodów PKD 2007: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 listopada 2020

Warunek: przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

Wnioski mogą być składane do 31 marca 2021.

Świadczenie postojowe

Dotyczy kodów PKD 2007: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 listopada 2020

Warunek: przychód uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Świadczenie przysługuje jednokrotnie.

Ponadto przedsiębiorcy mający główne kody PKD zawarte w tarczy 6.0 mają możliwość otrzymać ponowne świadczenie postojowe w oparciu o warunek z tarczy 7.0 maksymalnie dwukrotnie.

Dotacja 5000zł

Dotyczy kodów PKD 2007: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 listopada 2020

Warunek: przychód uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r

Zwolnienie ze składek ZUS

Dotyczy kodów PKD 2007: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 listopada 2020

Warunek: przychód uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. oraz złożenie deklaracji ZUS w terminie do 28 lutego 2021

Okres zwolnienia: 1 stycznia 2021 – 31 stycznia 2021 (1 miesiąc)

Termin złożenia wniosku: do 31 marca 2021

Dotyczy kodów PKD 2007: 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 listopada 2020

Warunek: przychód uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. oraz złożenie deklaracji ZUS w terminie do 28 lutego 2021

Okres zwolnienia: 1 grudnia 2020 – 31 stycznia 2021 (2 miesiące)

Termin złożenia wniosku: do 31 marca 2021

Przepisy wchodzą w życie 1 lutego 2021.

Rozporządzenie dostępne jest tu: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015201.pdf

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl