UWAGA – korekty faktur!

Od 1 stycznia 2021 w życie weszły zmiany w podatku VAT dotyczące między innymi sposobu uwzględniania korekt w podatku VAT. Niniejszy artykuł stanowi próbę omówienia tych zmian od strony praktycznej.

Jak było do tej pory

Na wstępie warto zaznaczyć jak to było. Sprzedawca, wystawiający fakturę korygującą in minus aby ją uwzględnić (czyli zmniejszyć swój podatek) musiał mieć potwierdzenie że nabywca ją odebrał. A jeśli nie miał, to czekał, aż je uzyska. Nabywca natomiast uwzględniał ją w momencie gdy ją otrzymał.

Data potwierdzenia otrzymania faktury korygującej wyznaczała moment ujęcia jej w ewidencjach zarówno u sprzedawcy jak i nabywcy.

Jak będzie teraz – korekty in minus

Sprzedawca ma prawo obniżenia podatku należnego w momencie wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki korekty i warunki te zostały spełnione.

Natomiast nabywca ma obowiązek zmniejszyć podatek naliczony w miesiącu (okresie) w którym zostały uzgodnione i spełnione warunki do korekty – nawet jeśli nie posiada fizyczne korekty od sprzedawcy.

Jak widać moment ujęcia korekty w ewidencjach nie wynika ani z daty wystawienia korekty, ani z daty jej otrzymania przez nabywcę, ani nawet z daty uzgodnień, a wielu warunków łącznie, których zbadanie będzie najistotniejszym elementem procesu.

Konsekwencje dla sprzedawcy

Aby zmniejszyć podatek za pomocą korekty należy:

– uzgodnić warunki korekty z nabywcą

– posiadać dokumentację dotyczącą tego uzgodnienia

– posiadać potwierdzenie spełnienia warunków korekty

– wystawić fakturę korygującą

Przepisy nie precyzują co się kryje pod pojęciem „dokumentacja”, ale intuicja podpowiada, że będzie to więcej niż jeden dokument. Natomiast z całą pewnością nie będą to ustne ustalenia, bo one nie stanowią dokumentacji.

Nasza sugestia: do każdej korekty należy posiadać i dołączać dokumentację potwierdzającą uzgodnienia i ich spełnienie. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy będzie kwestionować możliwość dokonania korekty.

Konsekwencje dla nabywcy

Jeżeli sprzedawca i nabywca uzgodnią warunki korekty (zmniejszenia ceny), warunki te zostały spełnione i sprzedawca wystawił korektę, to nabywca ma obowiązek ją ująć w ewidencji. Co ciekawe, aby mieć obowiązek jej ujęcia, nabywca nie musi jeszcze otrzymać faktury korygującej od sprzedawcy!

Nasza sugestia: każde uzgodnienie powinno zawierać zapis mówiący, że jednym z warunków do spełnienia by korekta była skuteczna, jest dostarczenie nabywcy korekty faktury. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której korektę trzeba będzie zaksięgować bez fizycznego posiadania dokumentu!

Jak będzie teraz – korekty in plus

Tu zapis ustawowy jest bardziej precyzyjny. Sprzedawca dokonuje korekty zwiększającej podatek należny w miesiącu, w którym zaistniała przyczyna jego zwiększenia. Przykładowo, jeżeli przyczyną była pomyłka w cenie, to korektę należy rozliczyć w tym samym miesiącu, w którym wystawiono fakturę pierwotną. Natomiast jeśli przyczyna korekty powstała później, to i rozliczenie tej korekty następuje później.

Możliwość stosowania okresu przejściowego

Ustawa mówi, że w 2021 podatnik może stosować „stare” warunki korygowania faktur, o ile uzgodnił to i zapisał w ustaleniach z klientem. Stanowczo odradzamy korzystanie z takiego rozwiązania. Może ono prowadzić do ogromnego zamieszania u przedsiębiorcy oraz jego księgowego, bo trzeba będzie pamiętać jakie ustalenia zawarto z każdym z klientów.

Zakładając, że Biuro Rachunkowe posiada 100 klientów, z których każdy posiada 100 swoich klientów, matryca możliwych wariantów „stary/nowy sposób rozliczenia korekt” miałaby 100×100 elementów, czyli 10.000. Konia z rzędem temu, kto nad tym zapanuje.

Konsekwencje dla współpracy z Biurem Rachunkowym

Należy zauważyć, że Biuro Rachunkowe ma ograniczone możliwości sprawdzenia czy jego Klienci dochowali wszelkich warunków związanych z korektami. W szczególności prawie niemożliwe jest sprawdzenie przez Biuro czy warunek korekty został spełniony. Jedyną praktyczną możliwością jest zapytanie sprzedawcy.

Spodziewamy się, że Biura Rachunkowe będą wymagać od sprzedawcy informacji o okresie (miesiącu), w którym daną fakturę korygującą ująć. Informację tą będzie można zawrzeć w postaci opisu faktury. Należy też pamiętać, że dostarczenie faktury korygującej w kolejnym miesiącu (po ustawowym terminie jej ujęcia w ewidencji) będzie skutkować koniecznością korygowania podatku, co może wiązać się z kosztami po stronie Klienta.

Gdyby ktoś chciał przeczytać uzasadnienie do zmian w fakturach korygujących, to polecamy dokument spod poniższego linka, strony 11-16

Artykuł w wersji do pobrania:

(c) 20201 Tomasz Smolarek

ISBN: 978-83-956467-7-5

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)