Wypłaty wynagrodzeń 2019

Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Regułą będzie wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez pracownika, a nie – jak jest obecnie – do rąk pracownika. 

 

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 § 3 Kodeksu pracy zasadą będzie dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, chyba że pracownik złoży pracodawcy wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zostanie więc odwrócona obecnie obowiązująca reguła dotycząca podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownik będzie mógł złożyć pracodawcy w każdym czasie, nie tylko przy zatrudnianiu, ale też w trakcie zatrudnienia. Podobnie w każdym czasie pracownik będzie mógł zrezygnować z wypłat na konto.

Pracodawca, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie omawianych zmian, będzie musiał poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

 • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
 • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Przekazania takiej informacji powinno nastąpić w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a więc np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, przesłanie e-mailem, udostępnienie w intranecie itp. Informacja ustna to jednak za mało.

 

pliki do pobrania:

7 – wynagrodzenia

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl