Działalność gospodarcza a KRUS

Do tej pory opłacałeś składkę emerytalno-rentową w KRUS, jednak chcesz założyć działalność gospodarczą. Czy możesz dalej płacić KRUS?

 

Tak, jest to możliwe, jednak należy spełnić pewne warunki. Co ważne – niespełnienie któregokolwiek z nich (np. przeoczenie terminu złożenia oświadczenia) powoduje nieodwracalną utratę możliwości opłacania KRUSu. Jakie warunki muszą być spełnione?

 • Musisz opłacać KRUS nieprzerwanie przez okres 3 lat. Dodatkowo dalej musisz mieć gospodarstwo o odpowiednim obszarze i dalej prowadzić działalność rolniczą
 • Musisz złożyć w KRUS w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności oświadczenie, że dalej chcesz korzystać z ubezpieczenia w KRUS.
 • Nie możesz być pracownikiem, emerytem albo rencistą
 • Nie możesz przekroczyć limitu podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oświadczenie w tej sprawie musisz złożyć razem z opisanym powyżej. Limity podatku są dostępne na stronach KRUS: http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/roczne-kwoty-graniczne-naleznego-podatku-dochodowego-w-latach-2004-2014/

Oświadczenie o podatku należy ponawiać każdego roku do 31 maja. Przekroczenie limitu podatku lub niedopełnienie terminu powoduje utratę możliwości opłacania KRUS

 

Jeżeli spełnisz powyższe warunki to dalej możesz opłacać KRUS. Wg przepisów składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe należy jednak opłacać w podwójnej wysokości. Składka wypadkowa, chorobowa i macierzyńska pozostają bez zmian. Jednocześnie ta część składki, którą płacisz dodatkowo, w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów i tym samym zmniejszyć dochód.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)