GeniuszZUA Ultimate – instrukcja obsługi

Logowanie

Logowanie ma na celu ustalenie uprawnień użytkownika w programie Płatnik. Należy wpisać ten sam login i hasło, jaki używany jest Płatniku. W przypadku błędnego hasła program poinformuje o tym komunikatem.

Aby się zalogować: z rozwijanej listy wybierz nazwę użytkownika. W polu poniżej wpisz hasło. Wciśnij przycisk „Zaloguj”.

Aby się wylogować: wciśnij przycisk „Wyloguj”.

Uruchamianie programu Płatnik

Jeśli jesteś zalogowany w programie GeniuszZUA, możesz uruchomić program Płatnik wciskając przycisk „Uruchom program Płatnik”. Płatnik zostanie uruchomiony i zostaniesz automatycznie zalogowany, bez konieczności podawania loginu i hasła.

Jeśli program Płatnik jest już uruchomiony, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.

Import plików KEDU – wybór ścieżki

W polu „Ścieżka do plików KEDU” jest podana aktualna ścieżka, z której będą importowane pliki. Poniżej prezentowana jest lista plików w danym katalogu.

Aby zmienić ścieżkę z której importowane są pliki należy wcisnąć przycisk „Wybierz ścieżkę do plików” i wyszukaj odpowiedni folder.

Import plików KEDU – import

Wciśnięcie przycisku „Importuj pliki KEDU” uruchamia procedurę importu. Jeśli w danej lokalizacji nie ma plików, program poinformuje o tym i zakończy import. Jeśli pliki są, zostanie podjęta próba automatycznego zaimportowania wszystkich plików bezpośrednio do Płatnika. W tym czasie praca z Płatnikiem jest niemożliwa.

Tworzenie DRA na podstawie dokumentów z poprzedniego miesiąca – pokaż płatników

Za pomocą rozwijanej listy „Mc/rok do skopiowania” należy wybrać poprzedni miesiąc. Zazwyczaj ustawienia domyślne są odpowiednie. Należy pamiętać, że zawsze tworzony jest dokument w miesiącu kolejnym do wybranego.

Wciśnięcie przycisku „Pokaż płatników” powoduje wyświetlenie listy wszystkich płatników zarejestrowanych w programie Płatnik. Prezentowany jest kolejno symbol płatnika, okres deklaracji, NIP, PESEL oraz znakiem „X” zaznaczona jest forma opodatkowania.

W polu „Dochód za mies/Przychód za rok” należy wpisać odpowiednie wartości dla płatników, dla których mają zostać stworzone dokumenty.

W przypadku podatku według skali i liniowego należy wpisać dochód, będący podstawą wyliczenia składki. Program automatycznie ustali najniższą możliwą podstawę składki oraz składkę. Pozostałe wartości w deklaracji będą kopią wybranego miesiąca.

W przypadku podatku zryczałtowanego należy wpisać przychód z danego roku. Podstawą składki będzie odpowiednio przychód z danego lub ubiegłego roku – zależnie od tego która wersja była wybrana w poprzednim miesiącu.

Każdą kwotę po wpisaniu należy zatwiedzić klawiszem „Enter”. Po wpisaniu wszystkich kwot należy nacisnąć przycisk „Stwórz DRA…”. Program potwierdzi utworzenie dokumentów odpowiednim komunikatem na ekranie.

Zestawy – sprawdź i utwórz

Za pomocą rozwijanej listy „Mc/rok do skopiowania” należy wybrać poprzedni miesiąc. Zazwyczaj ustawienia domyślne są odpowiednie. Wciśnięcie przycisku „Sprawdź” wyświetli listę płatników, którzy mają utworzony co najmniej dokument DRA nie znajdujący się w zestawie.

W polu „Nazwa dla tworzonych zestawów” można wpisać własną nazwę, jaka ma być nadana tworzonym zestawom lub pozostawić domyślną.

Aby utworzyć zestawy należy wcisnąć przycisk „Stwórz zestawy”. Program poinformuje ile zestawów utworzył.

Puste zestawy – sprawdź i skasuj

Za pomocą przycisku „Pokaż puste zestawy” można wyświetlić wszystkie zestawy niezawierające dokumentów. Prezentowana jest nazwa zestawu, data jego utworzenia oraz zazwyczaj symbol płatnika, u którego są one utworzone.

Aby skasować puste zestawy wystarczy wcisnąć przycisk „Usuń puste zestawy”. Domyślnie kasowane są wszystkie takie zestawy. Aby skasować jeden, wybrany, należy zmienić zaznaczenie w polu obok.