Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku

Czasami przychodzi taki moment, że trzeba zlikwidować działalność gospodarczą. Dla jednych oznacza to nowe wyzwania w korporacji lub za granicą, dla innych rejestrację na „pośredniaku”. Niezależnie od przyczyn, warto się zastanowić, jak zrobić to poprawnie z podatkowego punktu widzenia. Poniższy artykuł omawia działania jakie musi podjąć przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobowo. W przypadku spółek cywilnych, jawnych czy kapitałowych zakres działań może być szerszy.

A może tylko zawieszenie?

Jeżeli masz przejściowe problemy w prowadzonej działalności gospodarczej, to zastanów się nad zawieszeniem działalności gospodarczej. Proceduralnie jest to o wiele prostsza forma a i podjęcie na nowo działalności wymaga dużo mniej wysiłku.

Zawieszenie może najkrócej trwać miesiąc a najdłużej dwa lata. Po dwóch latach zawieszenia działalność gospodarcza ulega likwidacji „z urzędu”.

Co daje zawieszenie? Po pierwsze, kończy się obowiązek opłacania składek na ZUS. Uwaga – składki płaci się zawsze za poprzedni miesiąc, więc w przypadku zawieszenia działalności we wrześniu, ostatnią składkę płaci się w październiku. Warto też odpowiednio wybrać moment zawieszenia, pamiętając, że składkę zdrowotną płaci się w pełnej wysokości, niezależnie od liczby dni prowadzenia działalności w danym miesiącu. Po drugie, przedsiębiorca zaprzestaje wysyłania deklaracji VAT. Po trzecie, przestaje płacić zaliczki na podatek dochodowy.

Jak zawiesić i odwiesić działalność gospodarczą? Mając profil zaufany ePUAP można to zrobić przez Internet, bez wychodzenia z domu. W przypadku każdego innego podatnika, należy udać się do Urzędu Gminy/Miasta i wypełnić stosowny druk. Możliwe jest też wypełnienie wniosku przez Internet i jego podpisanie w Urzędzie. Odwieszanie odbywa się w identyczny sposób. Baza CEIDG wysyła informacje do ZUS i Urzędu Skarbowego, więc podatnik nie musi udawać się do tych instytucji.

Jeżeli jednak likwidacja jest konieczna

Likwidacja działalności formalnie wygląda podobnie jak jej zawieszenie, jednak przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Oznacza to konieczność przeprowadzenia spisu z natury (lub nawet dwóch spisów). Majątek, jaki pozostał w firmie będzie podlegał opodatkowaniu. Dodatkowo, konieczne są zgłoszenia do odpowiednich urzędów, czyli wypełnienie druków ZWUA do ZUS i VAT-Z do Urzędu Skarbowego

Konsekwencje w podatku VAT

Na potrzeby podatku VAT sporządza się spis z natury. Spis ten obejmuje wszystkie składniki majątku, jakie posiada przedsiębiorca, a więc:

 • Towary
 • Wyposażenie
 • Środki trwałe

W spisie należy wykazać tylko te towary i składniki majątku, co do których podatnikowi przysługiwało odliczenie podatku VAT. Kwotę VATu od tego spisu z natury umieszcza się w deklaracji VAT w odpowiednim polu, inaczej mówiąc, cały spis z natury się opodatkowuje. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej.

Jak wycenić spis z natury?

 • Towary wycenia się wg wartości zakupu netto
 • Środki trwałe i wyposażenie, nawet te już w całości zamortyzowane oraz te w budowie, wycenia się wg wartości rynkowej.

Ponieważ w ostatniej deklaracji VAT płacony jest podatek od spisu z natury, sprzedaż majątku ujętego w spisie nie podlega VAT. Jest jednak w ustawie ograniczenie, że zwolnienie to obowiązuje przez 12 miesięcy. Podobnie nie ma obowiązku płacenia podatku PCC.

Konsekwencje w podatku PIT

Na potrzeby podatku dochodowego sporządza się spis składników majątku oraz spis z natury towarów handlowych. Układ spisu z natury jest identyczny, jak spisów z natury na koniec każdego roku. Spis z natury wpisuje się jako ostatnią pozycję do KPiR.

Składniki majątku (wyposażenie, środki trwałe i środki trwałe w budowie) nie są wpisywane do Książki, jednak ich sprzedaż powoduje powstanie przychodu. Przychód ten występuje w okresie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlikwidowano działalność. Przykład: jeżeli działalność została zlikwidowana we wrześniu 2015, to 6 lat liczymy od 1 października 2015. Sprzedaż środka trwałego przed 1 października 2021 powoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego.

Jak wyliczyć dochód do opodatkowania? Przychód można obniżyć o wydatki związane z nabyciem danej rzeczy, ale tylko o te, które już wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku środków trwałych, wydatkiem, o którym mowa, może być np. nierozliczona część amortyzacji.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)