Zmiany podatkowe w roku 2017

Rok 2017 przynosi szereg zmian podatkowych o których powinniście Państwo wiedzieć. W tym artykule nie skupiamy się na szczegółowym ich omówieniu, ale raczej na ich zasygnalizowaniu. Każdego z Państwa, kto czuje, że jego dotyczy dana zmiana, zachęcamy do kontaktu z nami. Z chęcią udzielimy szczegółowych wyjaśnień.

Zmiana wynagrodzenia minimalnego

Od stycznia 2017 obowiązuje nowa kwota wynagrodzenia minimalnego, równa 2000zł. Każdy Państwa pracownik, mający do tej pory niższe przychody będzie miał automatycznie naliczane wynagrodzenie co najmniej minimalne.

 

Zaliczki na podatek dochodowy od pracowników

Zmienia się sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od pracowników. Od 2017 zaliczka może być pomniejszona o 1/12 kwoty dotychczas wolnej wynoszącej 556,02 zł, czyli o 46,34 zł. Nie ma możliwości wyliczania zaliczek z uwzględnieniem wyżej kwoty zmniejszającej podatek. Rozliczenie kwoty wolnej nastąpi w rozliczeniu rocznym.

 

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców

O tym pisaliśmy w artykule:

A czy TY musisz płacić 13 zł na godzinę?

 

Limit płatności gotówkowych

Wydatki w kwocie większej niż 15.000zł, opłacone gotówką w obrocie między przedsiębiorcami nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu. Będziemy zobowiązani do kontrolowania państwa płatności w przypadku każdej faktury przekraczającej kwotę graniczną

 

Odwrotne obciążenie w budownictwie

Usługi podwykonawców w budownictwie (transakcje między podmiotami gospodarczymi) będą podlegały stawce “odwrotne obciążenie”. Na ten temat zamieścimy jeszcze artykuł, jednak w tym momencie warto zapamiętać, że przepis dotyczy:

 • wyłącznie podwykonawców
 • sytuacji gdy oba podmioty są podatnikami VAT i sprzedawca nie jest zwolniony z VAT
 • wszelkiej maści usług budowlanych (budowa, remont itp) oraz wykończeniowych (instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i inne)

Szczegółową listę PKWiU zawiera załącznik 14 do ustawy o VAT.

 

Sankcje w VAT

Od 2017 wracają sankcje w VAT. W przypadku stwierdzenia przez organ uszczupleń w VAT, podatnik będzie musiał zapłacić należną daninę, odsetki oraz karne dodatkowe 30%.

Dodatkowe zobowiązanie pojawi się, jeśli fiskus stwierdzi, że VAT-owiec w złożonej deklaracji wykazał:

 • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
 • zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego wyższy od kwoty należnej,
 • różnicę podatku do obniżenia za następne okresy wyższą od kwoty należnej,
 • zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego, lub różnicę do obniżenia za następne okresy, a powinien był wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie na konto urzędu skarbowego.

Poza tym sankcja 30-proc. dotknie też tych, którzy nie złożyli deklaracji VAT-owskiej i nie wpłacili należnego fiskusowi VAT-u. Pamiętajmy, że obecnie za ujawnienie przez organy podatkowe braku deklaracji lub wpłaty VAT-u grożą podwyższone odsetki za zwłokę. Sankcja dotyczyć będzie zatem także nieterminowej zapłaty podatku.

W przypadku posługiwania się fakturami wystawionymi przez nieistniejące podmioty lub dotyczącymi czynności, jakie nie zostały faktycznie wykonane, sankcja dodatkowa będzie wynosić 100%.

 

Wykreślenie z rejestru podatników czynnych

Będzie następować automatycznie w przypadku długiego zawieszenia działalności oraz w kilku innych przypadkach. Co ważne – podmiot nie jest informowany o wykreśleniu. Przed wznowieniem działalności sugerujemy sprawdzenie podatnika w bazie MF:

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/

(link “sprawdź podmiot w VAT” po lewej stronie)

Przed wykreśleniem z powodu zawieszenia można się bronić przesyłając stosowne informacje do Naczelnika

Podobne zasady będą obowiązywać w przypadku podatników VAT-UE, którzy nieregularnie dokonują transakcji. Będą oni wykreślani po upływie 3 miesięcy. Zanim dokonamy zakupu za granicą sugerujemy sprawdzenie, czy Naczelnik nie wykreślił nas z rejestru. Można to zrobić tu:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl

 

Identyfikator nabywcy/sprzedawcy

W rejestrach VAT prowadzonych przez księgowego musi się pojawić numer NIP lub PESEL kontrahenta. W związku z tym konieczne będzie umieszczanie ich na fakturze sprzedaży (także w przypadku osób fizycznych) byśmy mogli go przenieść do rejestru. Nie dotyczy to oczywiście sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej oraz faktur wystawionych do paragonów.

 

Wyższy limit zwolnienia z VAT

Od 2017 roku limit zwolnienia podmiotowego został podwyższony ze 150.000zł do 200.000zł

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl