Zmiany w pomocy dla firm – Tarcza 2.0

W artykule uwzględniamy jedynie te fragmenty, które zmieniają pierwotną wersję pomocy dla przedsiębiorców opisaną przez nas tu: https://smolarek.biz.pl/najwazniejsze-finansowe-formy-wsparcia-przedsiebiorcow/

W ustawie nie znalazły się nowe formy dofinansowania przedsiębiorców, a o pożyczkach, kredytach i gwarancjach podlegających zwrotowi nie piszemy.

Umorzenie składek ZUS

Oprócz firm objętych tą formą pomocy, umorzenie składek będzie przysługiwało firmom zatrudniającym 10-49 pracowników. Umorzenie będzie dotyczyło 50% składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych.

Pozostałe warunki się nie zmieniają.

ZUS na swojej stronie publikuje informację, że umorzenie dla firm 10-49 pracowników będzie dotyczyło także składek ZAPŁACONYCH:

Podobna informacja znajduje się na stronach rządowych:

Przychód z tytułu umorzenia składek nie jest “przychodem” w rozumieniu przepisów podatkowych (nie jest opodatkowany)

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność, niezależnie od tego czy zatrudniają czy nie. Warunkiem jest spadek przychodów o co najmniej 15%, tak jak w pierwotnej ustawie.

Dla osób prowadzących działalność zniesiono limit wysokości przychodu, który wyłączał z możliwości otrzymania świadczenia. Przysługuje ono zatem każdemu, kto prowadzi działalność, niezależnie czy ma 1.000.000 przychodu, czy zero – warunkiem jest spadek przychodów.

Ustawa wprowadza możliwość przyznania świadczenia postojowego więcej niż raz, maksymalnie trzykrotnie. Drugie i trzecie świadczenie może być przyznane nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłaceniu poprzedniego świadczenia. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana przez osobę uprawnioną we wniosku, nie uległa poprawie.

Nadano uprawnienie Radzie Ministrów do podjęcia decyzji drogą rozporządzenia o kolejnych (więcej niż 3) wypłatach postojowego.

Pozostałe warunki się nie zmieniają.

Umarzana pożyczka

Pożyczka będzie mogła być także przyznawana firmom, które nie zatrudniają pracowników. Zniknie warunek utrzymania zatrudnienia, uprawniający do umorzenia pożyczki. Nowym warunkiem umorzenia będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy po otrzymaniu pożyczki.

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie jest “przychodem” w rozumieniu przepisów podatkowych (nie jest opodatkowany)

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

Zgodnie z proponowaną zmianą świadczenie będzie przysługiwało przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku, a nie od daty złożenia wniosku, jak jest obecnie.

Dofinansowanie wynagrodzeń przez Starostę

Doprecyzowano, że dofinansowanie nie może działać wstecz, czyli dofinansować można jedynie przyszłe wynagrodzenia.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl