Zmiany w pomocy dla firm – Tarcza 4.0

Poprzednie wersje tarcz były przez nas opisywane tu:

W poniższym artykule zawarto zmiany w stosunku do poprzednich wersji oraz niektóre inne, warte zauważenia zmiany.

Świadczenie postojowe

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE. Wnioski składane w postaci wydruków nie będą rozpatrywane.

Umarzane pożyczki

Znika zapis o konieczności złożenia oświadczenia o utrzymaniu zatrudnienia (w pierwszej wersji ustawy) lub utrzymaniu działalności (w kolejnych wersjach). Pożyczka będzie umarzana na podstawie ustawy, a spełnienie warunku uprawniającego do umorzenia będą sprawdzać samodzielnie Urzędy Pracy.

Zwolnienie ze składek ZUS

Wniosek o zwolnienie ze składek może być złożony wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE. Wnioski składane w postaci wydruków nie będą rozpatrywane.

Urlopy

Ustawa zawiera kilka rozwiązań wspomagających pracodawców, między innymi dotyczących pracy zdalnej, urlopów oraz zawieszenia zbiorowych układów pracy.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Pracownikowi można polecić wykonywanie pracy zdalnej, a pracownik nie może odmówić. Pracodawca w każdym czasie może cofnąć polecenie pracy zdalnej.

Pracodawca może zawiesić tworzenie ZFŚS oraz wypłaty świadczeń urlopowych.

UWAGA – ustawa czeka na podpis Prezydenta. Artykuł został napisany w oparciu o Ustawę przyjętą przez Sejm: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E5AB12D998CBFBFC125857000442D94

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl