Aktualizacja: 18 września 2021

1 lipca 2020 (przesunięcie terminu)
Nowa matryca stawek VAT